Skåneleden 2019

Under 2019 kommer jag att försöka beta av ett antal sträckor längs Skåneleden men utan något bestämt mål om hur många etapper, hur ofta eller i vilken ordning utan det blir upp till dagsform och humör att avgöra när jag känner att jag behöver variation eller upptäcka nya saker längs vägarna.

Jag kommer att börja längs den nord-sydliga leden men inte följa den slaviskt utan ta en etapp här och en där och sedan kanske hoppa över till någon av de andra lederna. Jag kommer också att göra vissa avvikelser från ledens officiella ”växlingspunkter” och springa kortare eller längre, beroende på hur det fungerar logistiskt att ta sig till och från etapperna. Går det att åka kollektivt och exempelvis utnyttja Skånetrafikens sommarkort är det ju en fördel!

Siffrorna på kartan visar i vilken ordning jag springer. Läs mer på respektive blogg! 

SL2 NORD TILL SYD.
Totalt: 32 etapper 325 km.
Löpt: 2 pass, totalt cirka 23.8 km.


2.Etapp 22: Trelleborg-Fru Alstad.
13.8 km. Klassificering: lätt.
Går det att ta sig dit med allmänna kommunikationer? Ja, jag tog buss 144 från Östra Grevie mot Anderslöv och klev av vid Fru Alstadvägen, där Skåneleden korsar 101:an. Leden slutar sedan vid stationen i Trelleborg, varifrån det går både tåg mot Malmö och buss i olika riktningar.
2019-04-06


Etapp 21: Fru Alstad-Torup.
Klassificering: lätt.


1.Etapp 14/15: Genarp-Väderkullen (The Lodge)
Cirka 10 km (20 tur och retur). Klassificering: utmanande.
Går det att ta sig dit med allmänna kommunikationer? Ja, det går buss till Genarp, varifrån det sedan är 1 km gång- eller löpväg till Ekevallen. Till the Lodge är det lite knepigare att ta sig kollektivt, närmaste busshållplats är Knivsåsen (4 km). Å andra sidan korsar Skåneleden riksväg 11 precis intill hållplatsen, så en variant är ju att springa från Genarp via the Lodge och Björnstorp till Knivsåsen, totalt cirka 15 km, och ta bussen därifrån mot Lund eller Malmö. En trevlig utflykt!
2019-03-29


Etapp 13A: Skrylleslingan
Klassificering: medel